Category Archives: Project-news

Nieuws uit India

Respected  pastoor Luc and  dear parishners; Greetings and prayers from Father Babu.

Gerespecteerde pastoor Luc en dierbare parochianen; Groeten en het gebed van priester Babu.

Thinking of you with love and gratitude in a deep sense. Thank you for your kind support and belongingness towards our needs.

Ik denk in diepe zin en met liefde en dankbaarheid aan jullie. Bedankt voor uw vriendelijke steun en betrokkenheid bij onze noden.

Let me speak about a small project regarding the construction of small house to one of our parishners. His name is Mr. Shibu Parambath. He lives in a temporary settlement with his wife and two boys. He works as a caretaker in nearby tourism destination on daily wage.

Laat me even spreken over een klein project met betrekking tot de bouw van een klein huis voor een van onze parochianen. Zijn naam is de heer Shibu Parambath. Hij woont in een tijdelijke nederzetting met zijn vrouw en twee jongens. Hij werkt als conciërge in een nabijgelegen toeristische bestemming tegen een dagloon.

The parish community takes the initative to build a small house for them this year as our social commitment with the help of the broad minded people. It will be a great thing for us if you include this mission for this year’s Missio feast.

De parochiegemeenschap neemt het initiatief om dit jaar een klein huis voor hen te bouwen als onze sociale inzet met de hulp van ruimdenkende mensen. Het zou geweldig voor ons zijn als u deze missie opneemt in het Missio-feest van dit jaar.

Once again thank you for your kind supports for the past years.

Nogmaals bedankt voor uw vriendelijke steun de afgelopen jaren.

Here I attach a photograph of the family.

Hierbij voeg ik een foto van het gezin bij.

Most lovingly Father Babu.

Zeer liefdevol priester Babu.

Category:

Dankwoorden uit KABARE

Beste vrienden van Kabare, hierbij een dank je wel vanuit Kabare-Congo.Opnieuw een mooi nieuwjaar voor de vrienden van zuster Mariska zaliger.

Chers bienfaiteurs,                                                    

Par la présente, nous venons auprès vous pour vous exprimer notre reconnaissance.

En effet, c’est avec un esprit de gratitude que nous reconnaissons avoir reçu en octobre 2022 une somme de 400$(quatre cent dollars américains) par le canal des Religieuses de la Sainte Famille d’Helmet. Ce don nous a aidés à subvenir au besoin de notre Maternité de Mukongola-Kabare qui avait un besoin urgent de matelas. De cette somme nous avons ainsi acheté un lot de 8 matelas pour cette maternité.

Que vous trouviez ici nos sincères remerciements et que le Dieu vous rende le centuple.  

Franche collaboration

Pour l’hôpital général de référence de Kabare,  

Dr Patrick AKONKWA,  Médecin directeur a.i

Quelques photos: celles où nous voyons les dames avec leurs bébés et la sœur Eugénie Muchuti responsable de la maternité ainsi que celles où nous voyons les matelas achetés. 

Father Livingstone dankt!

Dear Greetings from Mabira Parish. With this short message, I would like to convey my whole heartedly thanks for the financial help you have sent me through Fr. Vande Walle. I have received Tsh.933,648.50

Again, thank you very much. May God Bless and grant you back in abundance. I will use the money, in the work of church renovation as we are preparing for the 50th anniversary in 2024.     

In assurance of prayer. Fr. David Livingstone. 

Bericht uit India

Dear and respected  pastoor Luc and the parishners,

Hope you are all safe on this difficult times. Let me remember you all with deep sense of gratitude. And also say sorry for the delayed submission of the report of the project. Because of the corona situation we could not start the project in time and it was totally out of our control.

The construction of the proposed house is going on and still little more for the completion. For the generation of the other sources of also became delayed due to the covid pandemic. But happy to say that we could manage 90 percentage of its construction.

At this time I remember you all with thaks for your generous heart and I hope you will pardon me for delay.

I specially thank pastoor Luc for the supporting mind for the poor.

I attach some photographs of the house under construction.

With regards Father Babu.

Category:

Berichten uit Kabare – Bukavu

Een grote dankjewel!

Au Bienfaiteurs de notre cher Hôpital de MUKONGOLA

c’est avec une grande joie que nous avons reçu le don d’une somme de 578$ pour venir en aide aux mères, mamans à la maternité de MUKONGOLA pour qu’elles soient bien prise en charge avec leurs enfants. Nous  avons répondu  aux besoins urgent des nos chères mamans en achetant un lot de dix matelas. Nous vous restons très reconnaissants de votre amour envers nous. Que le Tout Puissant vous soutienne et vous accompagne en tout et partout. Merci et en union de prière. Sr PASCASIE MPONDO

        

Category:

Berichten uit Kamenge

Beste Vrienden, Ik schrijf jullie vanuit Bujumbura, de hoofdstad van Burundi, waar ik werk als coöperant van Fracarita Belgium.

Sinds enkele jaren ondersteunt jullie Missiekring-Blankenberge ons psychiatrisch centrum Kamenge, dat een partnerschap heeft met PC Multiversum in Mortsel/boechout. Met jullie jaarlijkse steun bij het project “Habwa Impundu” kunnen wij patiënten helpen die te weinig middelen hebben om hun gehele verzorging zelf te betalen. We zijn jullie daar erg dankbaar voor!

Dankzij jullie net ontvangen steun aan ons project kunnen we blijven zendingen organiseren naar die plaats die moeilijk bereikbaar zijn, naar mensen die anders het contact met het centrum zouden verliezen (door corona).

Frank Verhoeven, Bujumbura – Burundi (25 juli 2020)

Category:

Berichten uit Mbujimayi

Beste verantwoordelijke van de missiegroep, goeie namiddag. Hiermede wil ik jullie allen van harte danken voor de milde steun die ik elk jaar van jullie mocht ontvangen voor ons missiewerk hier in Mbujimayi. Van mijn zus Clementine vernam ik dat de missie aktiviteiten werden stopgezet, na 60 jaar aktief geweest te zijn. Ik kan me wel best inbeelden hoeveel edelmoedigheid en inzet van iedere medewerker/sters er geweest is. Nogmaals hartelijk dank voor alles, ook voor de liturgische gewaden die ik regelmatig kreeg en die komen goed van pas voor de priesters in de brousse dorpen.Aan allen goede moed en sterkte, want loslaten kost, maar de Heer ziet gewillig op hen die Hem edelmoedig hebben gediend.Blijven we voor elkaar bidden en vooral om vrede in de wereld en in ons land hier. Hierbij enkele foto’s, Eucharistieviering in onze school elke donderdag om 12 uur voor de leerlingen die in de namiddag studeren, elke woensdag om 7 uur voor de leerlingen die in de voormiddag studeren. Nog een zonnige, warme en hartelijke dankbare groet, zr Rosa (07/12/2018)


Beste leden van de missiegroep, goeie dag.
Heel vriendelijk dank voor de milde steun ik van jullie via ons Clementine, mocht ontvangen voor ons werk hier bij de kinderen in onze school. Het doet plezier.Het was voor mij ook aangenaam om op het missiefeest in Blankenberge aanwezig te kunnen zijn. Dank aan ieder van jullie die zich nog daadwerkelijk blijven inzetten voor de missies. Moge de Heer gever van alle goeds jullie inzet en edelmoedigheid overvloedig zegenen. Dank je wel voor de kazuivels en kerkgerief dat ik weer mee gekregen heb, alles is al in de pakken opgestuurd en God dank tot nu toe komt alles zeer goed toe.Ik wens jullie veel goeie en blije moed. Blijven we voor elkaar bidden en vooral om vrede in de wereld en in ons land hier. Nog een zonnige en dankbare groet, zr Rosa (19/01/2018)


Category:

Berichten uit Tanzania

Dear Missiewerking-Blankenberge, Much greetings from Mabira Parish. Tanzania. I am wishing you a happy Christmas ? and a prosperous new year 2020. With kind regards, Fr. David Livingstone. (22/12/2019)


Dear Missiewerking-Blankenberge, I am very grateful to have this opportunity to thank you very much for your kind hands. I receive your kindness regularly via Fr. Remi. From the bottom of my heart I promise to pray for you. Secondly, my Parish will be celebrating 50 years jubilee in 2024. So we are now starting preparation including renovation of the main church and the presbytery. I welcome again your kind and positive response. Wishing you abundant blessings and success in everything you undertake.  Sincerely yours,  Fr. David Livingstone. (24/09/2019)


Dear Missiewerking-Blankenberge, Greetings from Mabira Parish. I would like to apologise in delaying communicating with you, this is due to a grave accident which I got in October last year. Thanks to God, I am now recovering. So, I take this opportunity to thank you very much for the financial assistance I received via Don Remi VandeWalle. May God grant you abundantly. I wish you all what is best and the fruitful advent season. Yours in Christ. Fr. David Livingstone. (03/12/2018)


Category: